جلسه آموزشی جهت راهنمای انتخاب رشته تحصیلی «بیوتکنولوژی برای زندگی»... - مهد قرآن کریم شهرستان خمینی شهر

جلسه آموزشی جهت راهنمای انتخاب رشته تحصیلی «بیوتکنولوژی برای زندگی»...

on . Posted in اخبار

جلسه آموزشی جهت راهنمای انتخاب رشته تحصیلی «بیوتکنولوژی برای زندگی»

ویژه دانش آموزان پایه های هفتم تا نهم دبیرستان مهاد با حضور آقای دکتر مهدی

در دبیرستان برگزار شد.

(معرفی کاربردهای مختلف بیوتکنولوژی در پزشکی، صنعت، کشاورزی و علوم نظامی)

97/11/10

پیوندها

           

         

طنز آموز...

  • 1
  • 2