جلسه مدیر عامل مهد قرآن استان اصفهان با مدیر عامل و معاونان مهد قرآن خمینی شهر - مهد قرآن کریم شهرستان خمینی شهر

جلسه مدیر عامل مهد قرآن استان اصفهان با مدیر عامل و معاونان مهد قرآن خمینی شهر

on . Posted in اخبار

 جلسه مدیر عامل مهد قرآن استان اصفهان با مدیر عامل و معاونان مهد قرآن خمینی شهر

پیرامون آشنایی با روش های جامعه قاریان در رابطه با حفظ و قرائت و تبادل نظر در مورد

ارتقاء کمی و کیفی قرآن آموزان و روش های آموزشی،

در موسسه مهد قرآن کریم برگزار شد.


97/11/3


پیوندها

           

         

طنز آموز...

  • 1
  • 2