بازدید معاونت مجتمع آموزشی مهاد از مدرسه تخصصی حفظ قرآن کریم - مهد قرآن کریم شهرستان خمینی شهر

بازدید معاونت مجتمع آموزشی مهاد از مدرسه تخصصی حفظ قرآن کریم

on . Posted in اخبار

بازدید معاونت مجتمع آموزشی مهاد از مدرسه تخصصی حفظ قرآن کریم

با هدف "آشنایی با برنامه ها،سازو کار و روند فعالیت های

اجرایی مرکز"، 15 آذرماه

پیوندها

           

         

طنز آموز...

  • 1
  • 2