برگزاری دوره های تخصصی قرآن کریم ویژه دانشجویان ایرانی و لبنانی با حضور استاد هاشمیان - مهد قرآن کریم شهرستان خمینی شهر

برگزاری دوره های تخصصی قرآن کریم ویژه دانشجویان ایرانی و لبنانی با حضور استاد هاشمیان

on . Posted in اخبار

دوره های تخصصی قرآن کریم (تجوید،الحان،حفظ)ویژه دانشجویان ایرانی ولبنانی دانشگاه صنعتی اصفهان

باحضور استاد سجاد هاشمیان

از اساتید جامعه قاریان و حافظان مؤسسه مهدقرآن کریم

پیوندها

           

         

طنز آموز...

  • 1
  • 2