اجرای زیبای همخوانی وتواشیح گروه نخبگان جامعه قاریان وحافظان درجمع معاونین ومربیان پرورشی مدارس شهرستان - مهد قرآن کریم شهرستان خمینی شهر

اجرای زیبای همخوانی وتواشیح گروه نخبگان جامعه قاریان وحافظان درجمع معاونین ومربیان پرورشی مدارس شهرستان

on . Posted in اخبار

اجرای زیبای همخوانی وتواشیح گروه نخبگان جامعه قاریان وحافظان مهد قرآن کریم

درجمع معاونین ومربیان پرورشی مدارس شهرستان


و تقدیر از اعضای گروه توسط سرپرست معاونت پرورشی

اداره آموزش وپرورش

پیوندها

           

         

طنز آموز...

  • 1
  • 2