اولین جلسه کارگاه آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم - مهد قرآن کریم شهرستان خمینی شهر

اولین جلسه کارگاه آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم

on . Posted in اخبار

اولین جلسه کارگاه آموزش تخصصی حفظ  قرآن کریم ویژه

مربیان مرکز جامعه قاریان و حافظان مؤسسه مهد قرآن (خواهران)

امروز، 12 مهرماه-مؤسسه مهدقرآن کریم

پیوندها

           

         

طنز آموز...

  • 1
  • 2