شرکت دانش آموزان دبیرستان قرآنی مهاد در اردوی تشویقی میدان امام اصفهان - مهد قرآن کریم شهرستان خمینی شهر

شرکت دانش آموزان دبیرستان قرآنی مهاد در اردوی تشویقی میدان امام اصفهان

on . Posted in اخبار

شرکت دانش آموزان دبیرستان قرآنی مهاد

(دانش آموزانی که در مسابقه قرآنی ترنم وحی کسب رتبه نمودند)

در اردوی تشویقی میدان امام  اصفهان

پیوندها

           

         

طنز آموز...

  • 1
  • 2