جلسه تقدیر و تشکر دارالقرآن اهل بیت(ع) از برگزارکنندگان برنامه های مؤسسه مهدقرآن کریم ودارالقرآن اهل بیت(ع)... - مهد قرآن کریم شهرستان خمینی شهر

جلسه تقدیر و تشکر دارالقرآن اهل بیت(ع) از برگزارکنندگان برنامه های مؤسسه مهدقرآن کریم ودارالقرآن اهل بیت(ع)...

on . Posted in اخبار

جلسه تقدیر و تشکر دارالقرآن اهل بیت(ع) از دست اندرکاران و

برگزارکنندگان برنامه های مؤسسه مهدقرآن ودارالقرآن  اهل بیت(ع)

با حضور کارکنان هر دو مرکز 16 فروردین ماه

در دارالقرآن برگزار گردید.

پیوندها

           

         

طنز آموز...

  • 1
  • 2